Returbetingelser

Gældende fra 06.02.2016

Generelt
Returnering af lagerførte varer kan kun finde sted, når disse er indkøbt hos Rudes Propeller, er i ubeskadiget stand og i original ubrudt emballage. Varen skal på returneringstidspunktet være oprettet på vort lager og må ikke være i en mængde, der er unormalt stor i forhold til vores salg. Der gøres ekstra opmærksom på at Rudes Propeller ikke betaler for optagning eller nedsætning af båd.

Returnering af varer mere end 90 dage fra leveringsdatoen kan kun ske efter skriftlig aftale med Rudes Propeller.

Ved returnering af varer skal følgende altid oplyses:
• Kontonummer
• Varenummer
• Antal 
• Fakturanummer 
• Årsag til returnering (retur, ombytning eller prøve)

Alle fragtudgifter i forbindelse med returnering af varer påhviler kunden. Reurseddel og returfragt kan bestilles og betales her.

Ikke lagerførte special- og skaffevarer
Ikke lagerførte special- og skaffevarer kan normalt ikke returneres. Såfremt en ikke lagerført special- eller skaffevare alligevel ønskes returneret, kan dette kun ske ifølge forudgående skriftlig aftale med Rudes Propeller og med forbehold for accept fra leverandøren.

Ukurante varer
Varer, der er beskadigede, i brudt emballage eller på anden vis ukurante, kan ikke returneres.

Reparationer
Såfremt en vare ønskes repareret mod beregning, bør denne sendes direkte til Rudes Propeller for reparation. Betalingen for fragten til Rudes Propeller sker her.

Alle varer der sendes til Rudes Propeller for reparation skal vedlægges Rudes Propellers reperationsblanket i udfyldt stand. Reperationsblanketten kan findes på…?

Reklamation
Rudes Propeller yder ifølge købeloven 2 års reklamationsret fra fakturadato på fabrikations- og materialefejl(mangler) ved køb af nye propeller. Derudover ydes der en særskilt garanti på renoverede propeller på 2 år. Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slidtage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb.
Fakturaen skal fremvises til Rudes Propeller i forbindelse med anvendelse af reklamationen.
Eventuel reklamation over mangler på leverede produkter skal efter køber har eller burde have opdaget manglen ske til Rudes Propeller inden rimelig tid. Ellers mister køber sin ret til at påberåbe sig manglen. Køber bedes angive og på forlangende vise, hvori manglen består.

Håndtering af retur/reklamation
Køber har ansvaret for, at varen ikke forsvinder i transporten, hvorfor vi anbefaler at man bruger en transportmåde som har et sporingsnummer som kan spores.

Garanti
Skulle en købt propel – renoveret eller ny, have for stor eller for lille stigning (trækker for meget eller for lidt) tilbyder vi at øge eller nedsætte stigningen med op til 2 tommer(ved foldepropeller er det KUN muligt at REDUCERE diameteren). Det kræves, at kunden gør opmærksom på dette inden for 1 måned efter køb. Det betyder ikke at vi skal modtage propellen indenfor denne tidsfrist, men der skal gøres opmærksom på dette hurtigst muligt og senest inden for 1 måned. Ordrenummeret skal oplyses såfremt kunden skulle ønske at gøre brug af denne ordning. 

Fortrydelsesret
Ved køb af varer på Rudespropeller.dk gælder 14 dages fortrydelsesret i overensstemmelse med den gældende forbrugerlovgivning. Dette indebærer at konsumenten har ret til at fortryde sit køb ved at oplyse Rudes Propeller om dette inden for 14 dage fra at konsumenten eller konsumentens postkontor har taget imod den bestilte vare(fortrydelsesfristen). For mere information om din fortrydelsesret, kan du læse vores betingelser som du finder herNår din pakke modtages retur, tager det op til 14 dage at registrere den og betale pengene tilbage. Når dette sker vil du modtage en mail på dette. 

Klage
Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til kontakt@rudespropeller.dk eller på telefonnummer +45 75 59 43 22. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, via www.forbrug.dk. Du kan også anvende EU-kommissionens online klageportal, hvilket dog hovedsageligt vil være relevant, hvis du er forbruger med bopæl uden for Danmark. Du finder klageportalen her:http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Afvisning og misbrug
Rudes Propeller forbeholder sig ret til afvisning af kunder og købsordre.
Misbrug af denne webshop kan medføre til politianmeldelse.

Forbehold for ændringer
Rudes Propeller forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for denne webshop. Det er derfor vigtigt, at du som kunde løbende holder dig orienteret om evt. ændringer.